ปูนดอกบัวเขียว

รายละเอียด
ปูนซีเมนต์ผสม ตราดอกบัวเขียว

ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
80-2550

ปูนตราดอกบัวเขียวมีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับงานประเภทต่างๆ ดังนี้


  • งานก่ออิฐ
  • งานฉาบปูน
  • งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 
อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ
 
ประเภทงาน
ปูน
ทราย
หิน
น้ำ
งานก่อ
  
-
งานฉาบชั้นแรก
  
-
 
งานฉาบทับหน้า
  
-
งานคอนกรีตทั่วไป
 
   
 
ข้อแนะนำการใช้งาน
  • ปริมาณน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความชื้นของทราย
  • งานก่ออิฐและงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอียด
  • อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ
  • ก่อนการฉาบปูนควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบมันแล้วรดน้ำให้ชุ่ม หากเป็นผิวคอนกรีตควรทำผิวให้หยาบด้วยการสกัด หรือสลัดปูนทรายให้ทั่วก่อน
  • ทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่ง และรดการแตกร้าว